ZingTruyen.Asia

[ Owen x Jay ] hận không thể yêu.

Fanfiction

802

Hoàn thành

24-01-2023

[ Owen x Jay ] hận không thể yêu.

65 lượt thích / 802 lượt đọc
đã đôi lần, hắn muốn nói rằng người mình yêu không phải Shelly. nhưng khi lời đến đầu lưỡi, Owen Knight nhìn cậu, ngậm ngùi nuốt lại. 𝘢𝘪 𝘴𝘦̃.. 𝘭𝘢̆́𝘯𝘨 𝘯𝘨𝘩𝘦 𝘮𝘰̣̂𝘵 𝘯𝘨𝘶𝘰̛̀𝘪 𝘯𝘩𝘶̛ 𝘩𝘢̆́𝘯 𝘤𝘩𝘶̛́? warring : ooc, lệch nguyên tác. __ fan Shelly, JayShelly không thích mời thoát khỏi đây.

Danh sách chương [ Owen x Jay ] hận không thể yêu.