ZingTruyen.Asia

[HTTCCNVPD] [Băng Cửu] Năm ấy phỉ trúc đơm hoa

Truyện ngắn

95915

Hoàn thành

01-11-2019

[HTTCCNVPD] [Băng Cửu] Năm ấy phỉ trúc đơm hoa

9335 lượt thích / 95915 lượt đọc
Người ta nói trúc là biểu tượng người quân tử. Có thật như vậy không? Trúc xanh, trúc gặp gió nương mình. Trúc xanh, trúc rỗng, trúc mục ruỗng từ trong tâm khảm Vốn sinh ra đã là như vậy, dù có nuôi trồng trên đất khác, chăm sóc trong điều kiện khác có thay đổi bản chất được không? =================================== * Cảnh báo: OOC, tình huống vượt khỏi nguyên tác. Drop tùy hứng

5 chương mới nhất truyện [HTTCCNVPD] [Băng Cửu] Năm ấy phỉ trúc đơm hoa

Danh sách chương [HTTCCNVPD] [Băng Cửu] Năm ấy phỉ trúc đơm hoa